Наблюдатели

Наблюдатели

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми,…

УНИЦЕФ България

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро! Заедно със своите партньори ние от УНИЦЕФ работим неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се уверим, че #ВсякоДете…

Фондация „Институт Отворено общество – София“

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права,…

Фондация “Промяната”

Reach for Change e международна фондация, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата в…

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи…

Фондация „Чарлз Стюърт Мот”

“Чарлз Стюарт Мот“ е благотворителна фондация, основана през 1926 г. от Чарлз Стюарт Мот във Флинт, Мичиган. Фондацията работи по четири основни програми: • Гражданското общество; • Околна среда; • Развитие на Флинт; • Изход от бедността. Повече информация относно…

Фондация ОУК

Фондация Оук насочва своите ресурси към решаване на глобални, социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи. Фондация Оук е официално създадена през 1983 година. От създаването си, фондацията е подкрепила…