Наблюдатели

Наблюдатели

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми,…

УНИЦЕФ България

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро! Заедно със своите партньори ние от УНИЦЕФ работим неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се уверим, че #ВсякоДете…

Фондация „Институт Отворено общество – София“

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права,…

Фондация “Партньори-България”

Фондация „Партньори-България“ е регистрирана през 1998 г. в България, като неправителствена организация с независимо управление. Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и…

Фондация “Промяната”

Reach for Change e международна фондация, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата в…

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи…

Фондация „Елизабет Костова”

Фондация „Елизабет Костова“ е учредена през май 2007 г. с мисия да е да поощрява развитието на съвременната българска литература и да стимулира преводаческото изкуство. Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да…

Фондация „Чарлз Стюърт Мот”

“Чарлз Стюарт Мот“ е благотворителна фондация, основана през 1926 г. от Чарлз Стюарт Мот във Флинт, Мичиган. Фондацията работи по четири основни програми: • Гражданското общество; • Околна среда; • Развитие на Флинт; • Изход от бедността. Повече информация относно…

Фондация Еконт

Фондация Еконт има за цел да създаде повече възможности и условия за подкрепа на знанието. Чрез този инструмент имаме възможност да включим повече приятели и съмишленици, да ги направим част от каузата ни и заедно да подкрепяме свободното човешкото развитие….

Фондация ОАК

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи. Фондация „Оук“ е официално създадена през 1983 година. От създаването си, Фондация „Оук“ е…