Членове на БДФ

Членове на БДФ

Фондация „Дънди”

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската…

Avon България

AVON е компания, която повече от 125 години застава зад красотата, иновациите, оптимизма и преди всичко – в подкрепа на всяка жена. С годишни приходи от почти 9 милиарда долара, AVON предлага продуктите си чрез над 6 милиона активни независими…

JobTiger

JobTiger е един от лидерите на българския пазар за Управление и развитие на хора. Компанията е създадена през 2000 година, има натрупан богат опит както на българския, така и на международните пазари. Като пионер в България, JobTiger създава първия в…

Microsoft България

Основана през 1975 година Майкрософт (Nasdaq “MSFT”) е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 1999 година Майкрософт открива свой офис в България. Майкрософт България…

Societe Generale Експресбанк

“Инвестираме в бъдещето” е фокусът на програмата за Корпоративна Социална Отговорност на Societe Generale Експресбанк за 2012 През годините Societe Generale Експресбанк подкрепя многобройни проекти в сферата на съвременното изкуство, музиката и спорта; служителите на банката са активно ангажирани с различни…

TELUS International Europe

TELUS International Europe е многоезичен контактен център, който от  2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията  работят повече от 1750 служители на територията на 5 офиса в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния)….

VIVACOM

Като социално-отговорна компания VIVACOM работи по най-чувствителните за българското общество въпроси. Всяка година компанията подкрепя и инвестира милиони левове в редица проекти в областта на образованието, спорта, професионалната реализация, благотворителността, изкуството и културата. Всички обществено значими каузи на VIVACOM са…

АбВи

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г., която разработва терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. Компанията е лидер в решаването на тези предизвикателства със засилен акцент върху биологичните медицински…

Актавис – компания на Тева

Актавис е част от Тева Фармасютикъл Индъстрийз – най-голямата генерична фармацевтична компания в света. Ние се стремим да улесним достъпа до висококачествено лечение за хората по света, на всички етапи от техния живот, като разработваме и произвеждаме достъпни генерични лекарства,…

Американска Фондация за България

Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Повече информация и подробности за проекти и програми вижте на уеб сайта на фондацията.  

Аурубис България АД

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Последователната социална политика на компанията се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр….

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД „ПРОФ.Д-Р. ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” осъществява своята дейност, съобразно поставените цели, в посока подкрепа на уязвими лица от обществото, социална интеграция и личностна реализация, осигуряване на условия и възможности за развитие и реализация на децата и младежите в…

Български фонд за жените

Фондът е българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. Повече информация и подробности за проекти…

Данон Сердика АД

„Данон“ стъпва на българския пазар през 1993 г. „Данон Сердика“, клон на DANONE Group, от 1995 г. е абсолютен лидер на българския пазар на свежи млечни продукти. В портфолиото на компанията са включени над 5 марки с над 50 продукта…

Институт “Отворено общество” – София

Целите на Институт “Отворен общество” – София са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на основните човешки права, да…

Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега. Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната, който притежава изключителното право да бутилира…

КонтурГлобал Марица Изток 3

Мисията на КонтурГлобал е да придобива, развива и управлява енергийни мощности по целия свят, да подобрява условията на живот, като предлага надеждно и достъпно електричество. Компанията насърчава икономическото развитие и социалното благополучие като работи за премахване на бедността и подобряване…

ЛИДЛ България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа, част е от немската Schwarz-Gruppe и присъства в над 25 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 83 магазина в 43 града и над…

МЕТРО Кеш енд Кери България

МЕТРО Кеш енд Кери България отделя специално внимание на приоритетите “Храна и здраве“, “Образование и обмен“. Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от…

Мобилтел ЕАД

МобилтелЕАД, част от Телеком Аустриа Груп, е водеща компания на пазара на телекомуникации в България с 20 години история. Телекомът предоставя фиксирани и мобилни гласови услуги, интернет и телевизия през оптична и сателитна свързаност на над 4 милиона клиенти. Мтел…

Обединена българска банка

Вече близо 25 години ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност с акцент върху изкуството, науката, историческото наследство, спорта за деца и подкрепата за уязвимите членове на обществото. ОББ поддържа и развива устойчива политика на корпоративна социална отговорност…

Перно Рикар

Перно Рикар е световен лидер в индустрията с Премиум алкохолни напитки с повече от 85 дъщерни дружества и 100 производствени обекта, с повече от 18,000 служители по целия свят и обширно портфолио от марки. Групата Перно Рикар е създадена през…

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД, e петата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Пощенска банка има 25-годишно присъствие сред лидерите на банковия…

Първа инвестиционна банка

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Каузите, зад които Fibankзастава, са избрани съобразно възможността…

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАДе сред водещите универсални банки в страната, която предлага пълна гама банкови продукти и услуги, насочени към корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, граждани и институционални клиенти. Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество…

Теленор България ЕАД

Корпоративната отговорност е в основата на нашата философия да развиваме бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта ни е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стремим да създаваме добавена стойност, както за бизнеса, така и…

ТехноЛогика

ТехноЛогика прави социално отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Като иновативна компания ТехноЛогика намира в социалните проблеми предизвикателства и възможности. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е организация с идеална цел, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми,…

УниКредит Булбанк

УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България по размер на активите. Банката е безспорен лидер на пазара по депозити на клиенти, кредити и собствен капитал. Има около 230 филиала в цялата страна, 4000 служители и обслужва над един милион граждани,…

УНИЦЕФ България

Вече 70 години УНИЦЕФ носи НАДЕЖДА и променя живота на децата към по-добро! Заедно със своите партньори ние от УНИЦЕФ работим неуморно за най-уязвимите деца и семейства, в повече от 190 страни и територии, за да се уверим, че #ВсякоДете…

Фондация „Комунитас“

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондацията има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да…

Фондация „Светът на Мария“

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения. Ние вярваме, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да…

Фондация “Биоразнообразие”

Фондацията е неправителствена организация, регистрирана в обществена ползва, която повече от 15 години работи за опазване на биоразнообразието в България и съседните страни. БФБ е активна в пет основни направления: Защитени територии и видове, Зелен пояс и НАТУРА 2000, Образователни…

Фондация “Благотворител”

Мисия: Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и e важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. Затова насърчаваме личностното израстване и професионалната им насоченост. Визия: Образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни. Съдействаме за…

Фондация “Еврика”

Фондация „Еврика” е фондация от класически тип. Тя е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация, юридическо лице по българското законодателство. Вписана е в Централния регистър за осъществяване на общественополезна дейност. Основана е през 1990 година от държавни и обществени организации с…

Фондация “Искам бебе”

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение, с цел повишаване здравната култура на нуждаещите се от…

Фондация “Лале”

Фондация Лале e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество като стимулира сътрудничество между гражданското общество, бизнеса и държавата, с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората…

Фондация “Партньори-България”

Фондация „Партньори-България“ е регистрирана през 1998 г. в България, като неправителствена организация с независимо управление. Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и…

Фондация “Промяната”

Фондация “Промяната” e част от международната мрежа на Reach for Change, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които…

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи…

Фондация “Св. св. Кирил и Методий”

Работата на Фондацията се основава на принципите на прозрачност и реалистична оценка на индивидуалните постижения. Тя преследва изключително полезни за цялото общество цели: Подпомага популяризирането на постиженията на световния опит в областта на образованието и културата; Действа за постигане на…

Фондация „Елизабет Костова”

Фондация „Елизабет Костова“ е учредена през май 2007 г. с мисия да е да поощрява развитието на съвременната българска литература и да стимулира преводаческото изкуство. Нейните основни цели са: да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да…

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е създадена с решение на съда от дата 28 май като неправителствена организация в полза на обществото. Целта на фондацията е да предоставя социална и емоционална подкрепа на жени с диагноза рак на…

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ВАРНА”

Обществен дарителски фонд за Варна системно работи за развитие на местното дарителство в регион Варна. Организацията е учредена през 2012 г. от изявени общественици. Нейното присъствие е важно за града, тъй като тя  дава шанс за много граждански организации и…

Фондация „Радостина Константинова”

Фондация „Радостина Константинова“ е създадена на 11 май 2011 година – рождения ден на Радостина Константинова – от близки и колеги на журналистката, една от основателките на Пресгрупа „168 часа“ и вестниците „168 часа“, „24 часа“, „Монитор“ и „Политика“. Основната…

Фондация „Чарлз Стюърт Мот”

“Чарлз Стюарт Мот“ е благотворителна фондация, основана през 1926 г. от Чарлз Стюарт Мот във Флинт, Мичиган. Фондацията работи по четири основни програми: • Гражданското общество; • Околна среда; • Развитие на Флинт; • Изход от бедността. Повече информация относно…

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции. Предлагаме на хората и компаниите избор от…

Фондация Българска Памет

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на…

Фондация ОАК

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи. Фондация „Оук“ е официално създадена през 1983 година. От създаването си, Фондация „Оук“ е…

Хабитат България

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни…