Актуално

Новини, бюлетин и събития на членовете на БДФ.

Общественият борд на TELUS International Europe отваря системата си за кандидатстване

Грантовата система на TELUS International Europe вече е отворена за приемане на проектни предложения от неправителствени организации. Проектите трябва да са със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото….

Краен срок за кандидатстване за участие в RINKER’S CHALLENGE #4 – 25 септември!

Конкурсът цели да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на хора и общности в различни обществени сфери. Rinker’s Challenge осигурява: структурирана система от обучения, персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във…

Rinker’s Challenge #4 – предизвикателството за стартиращи предприемачи

Победителите ще получат стартово финансиране от 20 000 лева и едногодишна помощ от експерти За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана  към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да…

Форум „Дигитални иновации: Избери твоето средство за социална иновация”

За трета поредна година фондация BCause и екипът на Център Ринкър дават своята подкрепа на най-големия форум за социално предприемачество и иновации „Идеите – това сме ние”. Форумът ще се проведе между 1-ви и 4-ти септември 2017 г. в гр….

Трето обучение по финансова грамотност за студенти

Третото обучение по финансова грамотност за студенти е организирано съвместно от СИБАНК ЕАД и фондация BCause. Форумите са част от дългосрочната програма на СИБАНК за финансова грамотност – основен приоритет на политиката на компанията за корпоративна социална отговорност. Тяхната цел е…

Предстои летния лагер за Младежките банки от цялата страна

#ДоброТворци от екипите на Младежки банки от цялата страна ще се впуснат в четиридневно приключение, за да обменят опит, идеи и добри практики. Това ще се случи по време на ежегодния летен лагер на Младежките банки, който традиционно се провежда…

Експозиция – Зад вратите на трезора

По повод отбелязването на 25-ата годишнина от основаването си, Обединена българска банка, съвместно с Регионален исторически музей – Пловдив, за първи път представя всички ценни антикварни предмети от своя фонд. Уникални пишещи и сметачни машини, стенни часовници, мастилници и документи, свързани с…

XIII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“(втори учебен срок/семестър 2017/2018)

Фондация „Благотворител“ отново отваря стипендиантската програма „Постигам по-висок успех“, кандидатстването е за втория учебен срок/семестър 2017/2018). В конкурса могат да участват деца с нарушено зрение, както лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства. Целта на програмата е да стимулира…

БДФ подкрепя позиция на граждански организации относно промени в Закона за младежта

В началото на месец юли 2017 бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за млдежта. В него са добавени текстове, които регулират доброволчеството, но изключително в частта му „младежко“. В отговор, граждански организации с експертиза и опит в…

Въпросник за тенденциите в благотворителността през 2016 г.

Всяка година БДФ подготвя и споделя годишен анализ, който проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България. Тази година предстои 11-то издание. Имeна и конкретни данни на участниците не се цитират, данните са обобщени по различните…