Актуално

Новини, бюлетин и събития на членовете на БДФ.

Данъчните облекчения за дарители в образованието отново са застрашени от премахване!

Министерството на финансите (МФ) готви промени в данъчните закони, които ще засегнат дарителите и получатели на дарения в сферата на образованието. Заложените изменения предвиждат премахването на данъчните облекчения за лица и компании, които даряват за училища, университети, академии, както и…

E. ОН България е новият член на Български дарителски форум

E. ОН България вече е част от Клуба на корпоративните дарители към Български дарителски форум. Членството на компанията ще бъде официално оповестено по време на Петата годишна дарителска конференция през месец октомври 2009 г. E. ОН България има сериозен интерес…

Граждански организации и бизнес в подкрепа на данъчните облекчения за дарения

Граждански организации, активни дарители и получатели на дарения в България се обединиха около становище, насочено против готвените промени в данъчния пакет за 2009 г. от Министерство на финансите. Промените предвиждат почти пълно премахване на данъчните облекчения за индивидуални и корпоративни…

Министерството на финансите предлага да се премахнат данъчните облекчения за дарение

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Предложените изменения рязко…

Становище на Български дарителски форум относно промените в данъчните закони

Български дарителски форум изразява категоричната си позиция, че направените предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси рязко се разминават с необходимата конструктивна политика…

Български дарителски Форум организира среща между участниците в проект DMS

На 17 октомври (петък) 2008 година Български дарителски Форум организира среща между участниците – граждански организации и частни лица, които имат активни кампании в проект DMS. На срещата ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни действия и възможности за популяризиране на кампаниите…

Важно за всички граждански организации и частни лица, участници в проекта DMS

Български дарителски Форум има желанието да организира обща среща, на която да се обсъдят важни въпроси, свързани с изпълнението и популяризирането на кампаниите, включени в проект DMS. След анализ на протичането на кампаниите за набиране на средства чрез кратки текстови…

Радио N-JOY, фондация „За Нашите Деца“, Нова телевизия и М3 комуникейшънс ще съберат бизнес, политическия и медиен елит в благотворителен концерт, в подкрепа на инициативата „Не ме изоставяй!”, част от проект DMS

Радио N-JOY, фондация “За Нашите Деца”, Нова телевизия и М3 комуникейшънс ще съберат бизнес, политическия и медиен елит в благотворителен концерт, в подкрепа на инициативата “Не ме изоставяй!”. Кампанията набира средства за предотвратяване на изоставянето на бебета. Статистиката показва, че…

Фондация „За нашите деца” събра над 7000 лева от благотворителен концерт в подкрепа на кампанията „Не ме изоставяй”, част от проект DMS

Фондация „За нашите деца” събра над 7000 лева от благотворителен концерт в подкрепа на кампанията „Не ме изоставяй”, част от проект DMS. Фондация “За Нашите Деца”, с подкрепата на Радио N – JOY, Nova TV, M3 Communications Group, Inc. и…

Пресконференция „Дарителството в България – развитие и тенденции“

На 28.08.2008 г. в сградата на БТА, се проведе пресконференция на тема „Дарителството в България – развитие и тенденции”. Участници в нея бяха Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум, Пенка Цветкова – директор „Корпоративни комуникации” във фондация „Помощ…