Актуално

Новини, бюлетин и събития на членовете на БДФ.

Разумно е да се инвестира не в институцията, а в самите деца

Надя Шабани, Председател на Държавната агенция за закрила на детето Г-жо Шабани, основен приоритет в работата на ДАЗД е деинституционализацията на децата от домовете. Кои са стъпките, които предприемете в тази посока? През февруари правителството прие  “Визия за деинституционализация на…

Усилията ни са фокусирани върху интеграция на децата от домовете в обществото и пълноценното им справяне в живота след напускането на институцията

Стойко Петков, Основател на фондация “Благотворител” Защо фондация “Благотворител” избра да помага на деца в институции? Още в началото, когато търсехме верния път да бъдем полезни на хора в трудна житейска ситуация, си зададохме въпроса какво се случва с младежите,…

Всички сме отговорни за извеждането на децата от институциите

Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова е директор на фондация „За Нашите Деца” от шест години. Завършила е английска филология. Започва кариерата си в правозащитния детски сектор като асистент в Европейския детски тръст. След това печели…

В ПИБ продължаваме традицията да подкрепяме деца, лишени от родителски грижи

Мая Георгиева, Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПИБ Г-жо Георгиева, какви са актуалните проекти на ПИБ, свързани с деца от институциите? Първа инвестиционна банка утвърди традицията ежегодно да реализира социални проекти, насочени към децата лишени от родителски…

Да не превръщаме домовете за деца в златни клетки!

Дани Колева, Директор „Детски политики”, Национална мрежа за децата Ситуацията в момента В България от 2000 г. стартира реформа в системата за детски грижи и деинституционализацията е един от основните приоритети. Практиката у нас показва, че деинституционализацията обикновено се разбира…

VIVACOM подкрепя деца от домовете в участието им във Фестивала на радостта

От 3-ти до 10-ти юни в София ще се проведе “Фестивал на радостта”. 220 деца от 14 институции за деца, лишени от родителски грижи ще участват в различни артистични събития – концерти, приложно изкуство, танци. В дните на фестивала те…

Кока – Кола България в подкрепа на Защитено жилище “Заедно”

В края на месец май Кока – Кола България подкрепи защитено жилище “Заедно” като дари 10 000 лв. за обучение и кандидатстудентски курсове на младежите от жилището. Чрез този жест компанията следва своята политика в областта на корпоративната социална отговорност…

Пощенска банка осигурява “Кристално чисто Панчарево” за всяко дете

Пощенска банка ще разшири обхвата на инициативата Кристално чисто Панчарево, която ще се проведе на 29 юни. Тази година банката ще покани деца, лишени от родителски грижи, сред природата на район Панчарево. За тях е осигурена забавна програма, в която…

Е.ОН България дари цифрова камера и битови електроуреди на Дома за медико-социални грижи за деца- Варна

Е.ОН България дари на дома за медико-социални грижи за деца, гр. Варна цифрова камера, с която се записват различните фази на лечение на постъпилите деца, малък хладилник за съхранение на лекарства със специфично предназначение и климатик, който да направи престоя…

Фондация „Благотворител“ започна инсталация на лицензиран софтуер Windows7 и Windows XP в няколко дома за деца, лишени от родителски грижи

Процесът стартира с инсталиране на софтуер в интернет клуба на ДДЛРГ “Олга Скобелева” в Пловдив. Пет от компютрите в залата вече са с новите продукти, които Microsoft дари на фондацията чрез програма TechSoup на Фондация Работилница за граждански инициативи за…