Новини

Новини

Законопроект за промени в Закона за местните данъци и такси предлага третиране на политическите партии наравно с легитимните получатели на дарения

На 7 Декември 2006 в Народното Събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Текстът на Законопроекта не е публикуван на Интернет страницата на Народното Събрание и не беше предоставен при поискване на…

До 30 Януари 2007г Българският дарителски форум предлага безплатни консултации на всеки, решил да предостави дарение

В дните около Коледа се предоставят значителна част от даренията през годината и средно 40% от всички дарения, предоставени за деца. Това увеличава значително рискът от дублиране и неефективност на даренията. Ето защо Български дарителски форум стартира образователен сайт, който…

Фондът за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Гърция обявява резултати

BG 2003/005-630-07 Фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество България – Гърция На 30ти ноември, 2006 приключват договорите по Фондът за малки проекти (ФМП) 2003. Фондът имаше за цел да подпомага малки не инвестиционни проекти от типа „от хора за…

Българските компании даряват повече от румънските

София, 27 Ноември. Дарителските форуми в пет страни от Централна и Източна Европа обявиха най-големите корпоративни дарители през 2006 г. и финансовите данни за благотворителната дейност на бизнес компаниите. Освен в България такава информация се събира и в Чехия, Словакия,…

Най-големите дарители обявяват колко са дали през 2005 г.

По инициатива на Български дарителски форум и новосъздадения Клуб на корпоративните дарители компаниите в страната подават информация за финансовата стойност на направените от тях дарения през 2005 г. Наградата “Най-голям корпоративен дарител” е модел на признание и популяризиране на бизнес…

Български донорски форум променя името си

С решение на Общото събрание на Български донорски форум той променя името си на Български дарителски форум. Промяната на името отразява нарасналия брой на частните дарители в България. От май 2006 чрез Клуба на корпоративните дарители Български дарителски форум обединява…