Новини

Новини

Министерството на финансите предлага да се премахнат данъчните облекчения за дарение

Миналата седмица на сайта на Министерството на финансите и в медиите беше разпространена информация за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси. Предложените изменения рязко…

Становище на Български дарителски форум относно промените в данъчните закони

Български дарителски форум изразява категоричната си позиция, че направените предложения за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за местните данъци и такси рязко се разминават с необходимата конструктивна политика…

Български дарителски Форум организира среща между участниците в проект DMS

На 17 октомври (петък) 2008 година Български дарителски Форум организира среща между участниците – граждански организации и частни лица, които имат активни кампании в проект DMS. На срещата ще бъдат обсъдени бъдещи съвместни действия и възможности за популяризиране на кампаниите…

Важно за всички граждански организации и частни лица, участници в проекта DMS

Български дарителски Форум има желанието да организира обща среща, на която да се обсъдят важни въпроси, свързани с изпълнението и популяризирането на кампаниите, включени в проект DMS. След анализ на протичането на кампаниите за набиране на средства чрез кратки текстови…

Радио N-JOY, фондация „За Нашите Деца“, Нова телевизия и М3 комуникейшънс ще съберат бизнес, политическия и медиен елит в благотворителен концерт, в подкрепа на инициативата „Не ме изоставяй!”, част от проект DMS

Радио N-JOY, фондация “За Нашите Деца”, Нова телевизия и М3 комуникейшънс ще съберат бизнес, политическия и медиен елит в благотворителен концерт, в подкрепа на инициативата “Не ме изоставяй!”. Кампанията набира средства за предотвратяване на изоставянето на бебета. Статистиката показва, че…

Фондация „За нашите деца” събра над 7000 лева от благотворителен концерт в подкрепа на кампанията „Не ме изоставяй”, част от проект DMS

Фондация „За нашите деца” събра над 7000 лева от благотворителен концерт в подкрепа на кампанията „Не ме изоставяй”, част от проект DMS. Фондация “За Нашите Деца”, с подкрепата на Радио N – JOY, Nova TV, M3 Communications Group, Inc. и…

Пресконференция „Дарителството в България – развитие и тенденции“

На 28.08.2008 г. в сградата на БТА, се проведе пресконференция на тема „Дарителството в България – развитие и тенденции”. Участници в нея бяха Красимира Величкова – директор на Български дарителски форум, Пенка Цветкова – директор „Корпоративни комуникации” във фондация „Помощ…

Красимира Величкова, Директор на Български дарителски Форум: „Kампаниите в Eдинен дарителски номер (DMS) да подписват Етичен кодекс“

По повод приетото дарение от фондация „Утре за всеки” от г-н Ангел Бончев за кампанията за изграждане на център за жени, претърпели операция от рак на гърдата, Български дарителски форум – инициатор на проект Единен дарителски номер (DMS), част от…

Български дарителски Форум с нов Управителен съвет

На 16 септември в Гранд хотел София се проведе годишното Общо събрание на членовете на Български дарителски Форум. По време на събранието се прие отчета за 2007 година и се обсъдиха приоритетите за работата на Форума – както за 2008…

Броят на дарителските sms-и през юни 2008 е нараснал тройно, в сравнение с получените през май

За месец юни общият брой на изпратените sms-и на Единния дарителски номер* 17 777 е 15 798. Броят им се е увеличил близо три път в сравнение с предходния месец. Най-много от тях са изпратени в подкрепа на кампанията “Утре…