Медиен мониторинг

Медиен мониторинг 14 – 20 юли

Медиен мониторинг 14 – 20 юли

Медиен мониторинг 6 – 13 юли

Медиен мониторинг 6 юли – 13 юли

Медиен мониторинг 29 юни – 5 юли

Медиен мониторинг 29 юни – 5 юли

Медиен мониторинг 22 – 28 юни

Медиен мониторинг 22 – 28 юни

Медиен мониторинг 16 – 21 юни

Медиен мониторинг 16-21 юни

Медиен мониторинг 9 – 15 юни

Медиен мониторинг 9-15 юни

Медиен мониторинг 1- 8 юни

Медиен мониторинг 1-8 юни

Медиен мониторинг 26 – 31 май

Медиен мониторинг 26-31 май 

Медиен мониторинг 19-25 май

Медиен мониторинг 19 – 25 май

Медиен мониторинг 12 – 18 май

Медиен мониторинг 12 – 18 май