Научи се да дарявашНазад

Научи се да даряваш е проект на БДФ, който стартира през 2016 г. в 10 български училища.
През следващата учебна година 2017/2018 програмата влезе в 22 училища, а през 2018/2019 година ще бъде приложена в 29 училища в София и страната.
Програмата насърчава и развива дарителска култура у децата. Моделът е вдъхновен от американската система Learning to Give и е адаптиран за България за ученици от 1 до 12 клас включително. Освен работата в клас, децата имат срещи с лектори от компании и НПО, както и практически задачи по избрана от тях кауза. Въвличането на родители и мобилизирането на ресурси в практически проекти по програмата са други основни принципи.

Резултатите до момента:

400 проведени урока достъпни в сайта learningtogive.bg
200 урока, адаптирани и качени на сайта;
37 обучени учители;
Над 1000 деца, обхванати от програмата, с регистрирани нови знания и разбиране по теми, свързани с дарителството и доброволчеството;
20 града в България.
Над 100 практически урока с участието на външни лектори.
Над 100 осъществени доброволчески и други инициативи в полза на местните общности.

Всички адаптирани уроци, както и проектите на училищата, които са работили по програмата ще намерите на сайта Научи се да даряваш.

 

Назад