Форум „Влез в Предизвикателството“ в СофияНазад

Влез в предизвикателството! е еднодневна интерактивна среща на Център „Ринкър“ с млади хора, които имат намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти.

Може да участвате, като екип или индивидуално, като в него ще срещнете местни успешни предприемачи, треньори и ментори от нашата и други обучителни и акселераторски програми, колеги със сходни идеи и стремежи.

През деня ще бъдат организирани както обучителни сесии, така и индивидуална работа на екипите по вашите начални бизнес идеи. Денят ще завърши неформално на по бира.

Участието е свободно, но изисква регистрация. Може да дойдете на форум, дори да не живеете в града, където той ще се състои.

Подаването на регистрация е вашият ангажимент за участие в цялата програма на форума.

Назад