Пакет материали за доброволци – фондация ЛалеНазад

В рамките на проект „Говори с мен“ на екипът на Фондация „Лале“ разработи и пилотира в България модел за работа на млади доброволци като неформални езикови ментори на младежи бежанци.

Лале работят в тясно сътрудничество с техните партньори от Gemeinsam leben & lernen in Europa от Пасау в Германия, които са и автори на модела, и Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния.

Моделът е лесно приложим от различни организации, които работят с доброволци. На 28 февруари от 16.30 часа ще бъде представен пакета материали за доброволци езикови ментори и младежи- бежанци в A HUB, ул. Христо Белчев 4.

Всички, които се интересуват, могат да се запишат за участие като изпратят кратък имейл с името си на info@tulipfoundation.net до 26 февруари 2018г.

Назад