Актуална възможност за кандидатстване пред Обществения борд на TELUS International EuropeНазад

За трети път тази година Общественият борд на TELUS International Europe кани нестопански организации да предложат своите проекти за финансова подкрепа. Поканата е насочена към неправителствени организации в обществена полза за финансиране на проекти с продължителност до една година.

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

–> Здравеопазване

–> Образование

–> Околна среда

Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Максималното финансиране, което една организация може да получи от Борда е до 7500 лева.

Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2018 г.

Повече на страницата на Обществения борд на TELUS Int. Europe

Назад