Законопроектът за доброволчеството вече е в НСНазад

На 14 декември в Народното събрание е внесен законопроект за доброволчеството. Проектът предвижда регламентиране на организираното извършване на доброволческа дейност на територията на страната, с изключение на слечаите, когато тя се осъществява от неформални групи или физически лица.

Пълен текст на законопроекта

Назад