Фондация „Светът на Мария“ ще раздаде грамотите на участниците в трудовата практика през 2017 г.Назад

Фондация „Светът на Мария“  ще раздаде грамотите на участниците в трудовата практика през 2017 г.

Всички отличени са се включвали в разнообразни доброволчески акции през изминалата година, , като са показали, че хората с интелектуални затруднения могат да бъдат много полезни и да допринасят за обществото.

Назад