Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 годинаНазад

Фондация BCause обявява конкурс за набиране на документи за Стипендия „Лука Бекяров” за учебната 2017/2018 година
Стипендия „Лука Бекяров” се отпуска за изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е насочена към учeници в 12 клас за учебната 2017/2018 и е в размер на 3000 лв. Стипендията може да бъде използвана за обучение, участие във форуми и конкурси, закупуване на техника и помощни материали, и други.

Краен срок за кандидати: 06 октомври 2017 г.
Подробна информация и формуляр по образец в сайта на фондация BCause.

 

Назад