Oбучение за учители от София по темата „домашно насилие“Назад

Български фонд за жените ще проведе двудневно обучение за учители от София и областта по проекта „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“. Целта е да развие и обогати знанията на учителите по теми като полови стереотипи, дискриминация и неравнопоставеност на половете, превенция и противодействие на домашното насилие, разпознаването и получаване на защита за деца, свидетели или пострадали от агресия в дома си.

 

 

Назад