Енциклопедия дарителството на базара на социалните предприятияНазад

Енциклопедия Дарителството е създадена от екип учени от БАН и издадена от Български дарителски форум и Американска фондация за България.

Пълният комплект от 3-те тома можете да закупите в офиса на БДФ или на телефон (02) 951 59 78, както и в офиса на Американска фондация за България.

На 2 февруари енциклопедията ще се предлага и на базара на социалните предприятия, от 13:30 до 19:30 във VIVACOM Art Hall.

Изданието се предлага и в:
www.store.bg
www.mobilis.bg
Български книжици
Сиела

Цена за комплекта от 3-те тома: 60 лв.
Цена за единичните томове:
I том – 18 лв,
II том – 18 лв,
III том – 24 лв.
Преференциални цени за читалища, училища, НПО и културни институции.

Всички събрани средства от продажбата на книгите се предоставят в подкрепа на учредяване на докторантура към БАН по темата.

Енциклопедията представя историята на дарителството в България от 1878 до 1951 година, чрез личните истории на хора, които са имали щедростта и волята да променят света около себе си и често са превръщали дори своята лична загуба в дарителски жест.

Част от тези личности са известни, други – непознати за широката публика. Идеята на енциклопедията е да събере на едно място информацията за тези дарители, с кратка автобиография, мотивите им да дарят, както и със справка за фонда или фондацията, учредени по тяхна воля.

Енциклопедията разказва за общественици, политици, учители, интелектуалци,  военни – хора с различни професии и с различни финансови възможности, които са  били уверени, че има смисъл да завещават земи, пари, акции, имоти и така да изградят една модерна страна.

Благодарение на тях сме имали, имаме и досега, училища, университети, болници,  библиотеки, културни паметници, както и дарителски фондове и фондации, които са подпомагали развитието във всички сфери на обществения живот. Съдържанието на този труд обхваща периода до 1951 година, когато с Указ за общественото подпомагане всички фондации и дружества са задължени да ликвидират дейността си и да предадат имуществото и парите си на държавата.

Личните примери и истории в нея са вдъхновяващи. От една страна – те дават цялостна и впечатляваща картина на дарителството в България, което е било с оргомни за времето си мащаби. От друга – те дават кураж на съвременните дарители да продължават благотворителната си дейност с увереността в мисията на дарителя.

Назад