Общественият борд на TELUS International Europe е с отворена системата си за кандидатстване.Назад

Общественият борд на TELUS International Europe е с отворена системата си за кандидатстване

Грантовата система приема проектни предложения от неправителствени организации  със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото до 6 октомври.

Подробна информация и формуляр за кандидати.

Назад