Истанбулската конвенция ще бъде ратифицирана до края на 2017 – Български фонд на женитеНазад

България ще ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) до края на календарната година и подкрепя активно ратификацията й от страна на Европейския съюз, обяви заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова по време на кръгла маса, организирана от Български фонд за жените, на тема „Превенция на насилието чрез образование“.

Събитието отбеляза Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ (25 ноември – 10 декември) и е заключително по проекта „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на правосъдието.

Ахладова определи ратификацията на Конвенцията като „спешна мярка“ за противодействие на ширещото се насилие над жени и съобщи, че вече са изготвени проекти на нормативни изменения в гражданско-правната и наказателно-правната област, които скоро ще бъдат подложени на обществено обсъждане и внесени съответно в Министерски съвет и Народно събрание.

„Важна мярка за превенция и преодоляване на домашното насилие, според Истанбулската конвенция, е въвеждането на образование, свързано с човешките права и равнопоставеността на половете, и ние, от Български фонд за жените, вярваме, че това е най-устойчивата и дългосрочна превенция на насилието както у дома, така и в училище,“ от своя страна заяви Надежда Дерменджиева, директор на БФЖ и модератор на кръглата маса, „затова изработихме Наръчник и Пилотна учебна програма, за да подпомогнем учителите да въведат подобно съдържание и да работят за преодоляване на стереотипите за традиционните роли на мъжете и жените, които са коренът на насилието, основано на пола.“

Тя обърна внимание на разпространените преди дни резултати от изследване на Евробарометър, според които 81% от българите смятат, че основната роля на жената е да бъде майка и домакиня, а на мъжа – да изхранва семейството.

Според Дерменджиева тези стереотипи са огромна пречка за справяне с насилието, защото подобно схващане обрича жените на икономическа зависимост от техните партньори, а дългото отсъствие от работното място ги деквалифицира и намалява шансовете им да излязат от евентуална насилствена връзка.

Участие в кръглата маса взе и омбудсманът Мая Манолова, която прикани към интегриран подход и участие на всички институции за справяне с проблема, и сподели: „Безпокоя се ратификацията на Истанбулската конвенция да не остане формален акт, както се случи с приемането на Закона за равнопоставеността.

Необходимо е да се направят практически стъпки за защита на пострадалите от насилие жени и деца, защото в двумилионна София в момента има само два кризисни центъра, които предлагат форма на алтернативно настаняване.“

Тя подкрепи въвеждането на гражданско образование, което да учи децата на толерантност, да съдържа теми, повишаващи здравната и сексуална култура на подрастващите, и да включва часове по кибер сигурност, за противодействие на повишаващите се нива на сексуално насилие и онлайн тормоз.

Още по темата

Назад