Над 100 участници се включиха в националната среща по приемна грижа, организирана с подкрепата на МтелНазад

mtel1 Повече от 100 приемни родители и специалисти, деца и младежи от приемнисемейства се включиха в третата Национална годишна среща по приемна грижа, посветена на екипността, качеството, стандартите и професионализацията вприемната грижа.

Срещата се организира от 5 до 7 юли в София от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) с подкрепата на Мтел. В рамките на събитието приемните родители обсъждаха всички етапи на процеса по приемна грижа – от подбора на приемни родители, през обучението и оценката, напасването, до грижата и извеждането на детето от приемното семейство. Те призоваха за повече социална сигурност за приемните родители, като обезщетения при болест, например.

Вече няколко години Мтел работи в подкрепа на приемната грижа у нас, която е възможност за децата, лишени от грижите на родителите си, да израснат в семейна среда. Телекомът и НАПГ заедно осъществяват проект „Приеми бъдещето”, който е част от програмата за корпоративна социална отговорност на компанията. Под различни форми на финансиране тя е инвестирала над 200 000 лева за приемната грижа у нас.

Назад