„Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк отново набира проектиНазад

И тази година дарителската кампания на Райфайзенбанк България „Избери за да помогнеш“ набира проекти за финансиране.

Банката прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската  кампания „Избери, за да помогнеш“:

Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: – здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда, като:
– проектът има висока обществена значимост и устойчивост;
– проектът цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства;
– проектът отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк;
– проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

Всеки от вас може  да се включи в дарителската инициатива, като избере своята лична благотворителна кауза от „Избери, за да помогнеш“, която да подкрепи. Дарените средства постъпват директно по сметката на организацията или институцията, чийто проект подкрепяте.

За да предложите проект за включване в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2016″, моля да попълните и изпратите до 1 август 2016 г. на имейл: sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg следната Форма за кандидатстване.

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Ул. Гогол 18-20, София 1504, България
e-mail: sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg
отдел Комуникации, за кампанията „Избери, за да помогнеш“
Лице за контакт: Руслана Щилиянова, тел. 91 985 187

Назад