Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“Назад

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е създадена с решение на съда от дата 28 май като неправителствена организация в полза на обществото.

Целта на фондацията е да предоставя социална и емоционална подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и техните близки.Клубът на Една от 8 отваря врати на 13 декември 2013 г.

В него се предлагат инди­видуални психологически кон­султации, практически и информационни консултации, правни консултации, беседи на различни теми, срещи с лекари, групи за взаимопомощ, Арт-терапии, занимания по йога, йогалатес, консул­тации с професионален гримьор, и др.

Всички тези дейности се предлагат безплатно за нуждаещите се. В допълнение жените, които имат нужда, могат да получат перуки, тюрбан за глава, протези, сутиени, специализирани за жени с рак на гърдата и др.

От създаването си до сега (юни, 2016 г.) фондацията е провела над 2 700 практически и информационни консултации, над 2 400 индивидуални психологически консултации, над 40 правни консултации, над 20 Арт-тера­пии, организирали сме 4 Групи за взаимопомощ и др.

Дарили сме над 200 перуки, над 1000 тюрбана както на жени, потърсили подкрепа в Клуба на Една от 8, така и на неправителствени организации в цялата страна и болници. Подарили сме десетки сутиени и протези на жени, преживели мастектомия.

Повече информация вижте на: www.ednaot8.bg

Назад