АбВиНазад

АбВи е действаща в глобален мащаб биофармацевтична компания, създадена през 2013 г., която разработва терапии за лечение на някои от най-сложните и тежки заболявания по света. Компанията е лидер в решаването на тези предизвикателства със засилен акцент върху биологичните медицински продукти. В световен мащаб 28 000 служители работят в Абви и обслужват пациенти в повече от 170 страни със седем центрове за научно-изледователска дейност и производствени обекти в цял свят.

Продуктите и разработките на АбВи са насочени към широк спектър от сериозни заболявания, от които са засегнати значителен брой пациенти. Компанията е лидер в лечението на тежки автоимунни заболявания в областта на ревматологията, гастроентерологията и дерматологията, а също така на ХИВ/СПИН, хепатит С, късна болест на Паркинсон, инфекции при недоносени деца и други.

Корпоративната социална отговорност
В АбВи ние вярваме в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването й на българския пазар, започнахме социална програма, която да ангажира самите служители с доброволчески труд и дарения. Нарекли сме я „Ти водиш промяната“ и в нея участва целият екип на АбВи. АбВи България следва политиката за социална отговорност, която е разработена на глобално ниво, но я адаптира към местните условия и нужди. Така например през последните две години насочихме усилията си към изоставените деца и децата с увреждания, защото за нас това все още е огромен неразрешен проблем и искаме да дадем своя принос. Успяхме да покажем на служителите, че въпреки, че сме малко хора, ние можем да сме активни участници в подобряване живота на децата. Проектът има за основна задача да покаже на служителите, че те самите могат да бъдат активни участници в промяната живота на децата на България.

Инвестирахме средства в образователни проекти за деца от Родопите, успяхме да съберем средства за създаването на втората изцяло специализирана площадка за деца с увреждания в София, включихме се със средства и доброволчески труд в ремонтирането на къща за деца с вродени сърдечни малформации и успяхме да закупим жизненоважна за тях медицинска апаратура. Редовно подкрепяме с материални дарения изоставени бебета и социално-слаби семейства.

„Ти водиш промяната“ показва, че дори и малки и разнородни екипи могат да бъдат активни участници в социални проекти, когато каузата е избрана правилно и дейностите предизвикат творчество и инициативност.

Назад