VIVA Cognita: иновативната онлайн платформа за обучение и преподаванеНазад

Институтът по математика и информатика към БАН, Съюзът на математиците в България, съвместно с Vivacom, стартират пилотен проект за иновативно преподаване на математика и информатика в училищата.

Платформата VIVA Cognita е онлайн, с безплатен достъп за всички ученици в България. Целта й е да стимулира децата да се ориентират към точните науки и да помогне в усвояването им с помощта на компютрите и новите технологии, както и да насърчи изявата им чрез разнообразни състезания и конкурси. VIVA Cognita е стимул и предизвикателство и за учителите за използване на иновативни методи за преподаване, и развиване на извънкласните форми на обучение.

Подробности около платформата и нейните цели вижте на сайта на Vivacom.

Назад