Годишно общо събрание на Български дарителски форумНазад

На 13 май Български дарителски форум ще проведе годишното си общо събрание. То ще бъде във Vivacom Art Hall от 15:00 часа.
Общото събранието ще представи годишния отчет на форума и план за дейността на организацията за 2014. Ще присъстват членовете на БДФ.

Назад