Фондация „Дънди”Назад

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската публична компания Дънди Прешъс Металс Инк.

ФД е генерален спонсор на Българската федерация по художествена гимнастика. Двете организации съвместно създадоха програма за възраждане на художествената гимнастика в България. В нея беше включено организиране и провеждане на Световна купа по художествена гимнастика в София, единствената в Европа от Категория А. От 2013 Световната купа се нарича Световна Купа Дънди. Целта на международния турнир в София е да послужи за трамплин и проверка на състезателките от националните ни отбори да бъдат мотивирани за отлично представяне на другите големи световни турнири, както и на национално ниво – да се популяризира този традиционно обичан в България спорт и да привлече повече момичета да тренират художествена гимнастика, която не само допринася за по-здравословен начин на живот, но също така ги учи на дисциплина, самоувереност и концентрация, които ще им останат за цял живот.

Дънди Прешъс Металс Инк. (ДПМ) е канадска публична миннодобивна компания с утвърдена репутация в световен мащаб, която развива дейност и в България чрез двете си дъщерни дружества – Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД и Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД. В България компанията разработва два мащабни инвестиционни проекта – за модернизация и увеличаване на добива и производството на концентрат при рудник „Челопеч” и за добив и преработка на златосъдържащи руди от проучвателна площ „Крумовград”. ДПМ е един от най-големите инвеститори  в страната. В ДПМ Челопеч ЕАД досега са инвестирани над 400 милиона долара, като голяма част от печалбата е реинвестирана обратно в българската икономика. Средната работна заплата е над два пъти по-висока от средната за страната. Нивата на безработица в община Челопеч, където развива дейността си дружеството, са от порядъка на 6%. Всяка година Дънди Прешъс Металс Челопеч инвестира значителни средства в развитието на местните общности – инфраструктурни проекти, културни, образователни и социални дейности. Проектите на ДПМ са основани на най-добрите налични технологии и са в съответствие с изискванията на директивите на ЕС, националното законодателство и най-съвременните екологични норми, като създават възможност за устойчиво развитие на българския минерално-суровинен сектор чрез сполучливото съчетаване на технологичните, икономическите, социалните и екологичните си параметри.

Повече за проектите и инициативите за устойчиво развитие на компанията Дънди Прешъс Метълс Инк., вижте на сайта.

Доклад за Устойчиво развитие на Дънди Прешъс Метълс за 2012г.

 

 

Назад