Дискусия „Да живеем заедно – активно участие на хората с интелектуални затруднения в живота на гр. София“Назад

На 29 октомври 2013 г. (вторник) от 11.00 ч. фондация „Светът на Мария“ организира дискусия на тема „ Да живеем заедно – активно участие на хората с интелектуални затруднения в  живота на гр. София“.

Дискусията ще се проведе в Дневен център за хора с интелектуални затруднения „СВЕТОВЕ“ – проект на Фондацията, на адрес гр. София, кв. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини № 8. В нея ще вземат участие потребителите на Дневния център, които са млади хора с лека до умерена степен на интелектуални затруднения. Те ще споделят своите трудности и идеи за по-активното им социално включване в живота на града.

Като специален гост на събитието е поканена г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет по направление „Здравеопазване, интеграция на хора с  увреждания и социални дейности“ на Столична община. Участие ще вземат и представители на други неправителствени организации, работещи в сферата на хората с увреждания.

Сред водещите теми в организираната дискусия ще са:  – достатъчни ли са предлаганите социални услуги в София, какъв е животът на  хората с интелектуални затруднения, какви са перспективите, които те самите виждат за своето развитие.

Включете се като гости на дискусията и споделете своите виждания по темата.

Назад