Работна среща на тема „Социални услуги в общността за хора с увреждания чрез подкрепа и професионално образование“Назад

Събитието ще се състои на 12 декември (сряда), от 10:00 ч. в зала „Шипка“ на хотел „Кристал Палас“, гр. София, ул. „Шипка“ № 14.

Американският експерт Фавзи Абу Хашиш – регионален директор за Близкия изток на YAI Network (Национален институт за хора с увреждания, Ню Йорк, САЩ) ще сподели чуждия опит в подкрепата на хората с увреждания.

YAI Network е една от най-големите световни мрежи за предоставяне на услуги и застъпничество в областта на правата на хората с увреждания. Повече от 55 години институтът разработва иновативни програми и услуги за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства в рамките на общността като дневна грижа, здравни услуги за рехабилитация, обучение по осигуряване на заетост, организиране на лагери и пътувания.

Работната среща се организира от Фондация „Светът на Мария“ – организация, която работи за подобряване на качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства в България.

На дискусията са поканени представители на български държавни и неправителствени организации, ангажирани с проблемите на хората с увреждания. Ще бъдат обсъдени възможностите пред тези хора да определят сами посоката на живота си, да влияят на заобикалящата ги среда и да участват пълноценно в живота на общността по начин, който зачита човешкото им достойнство.

Назад