Публична дискусия “Солидарност между поколенията” се състоя на 26 април в СофияНазад

В навечерието на Европейският ден на солидарността между поколенията – 29 април, Фондация Лале в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България организираха публична дискусия на тема  „Солидарността между поколенията” на 26 април в залата на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент.

За участие в дискусията се събраха възрастни и млади хора от различни професии и сфери на дейност  – пенсионери, студенти, учени, журналисти, представители на граждански организации, медии и бизнеса.

Целта на срещата бе да провокира въпроси и предложения за солидарността между поколенията в ежедневието на българското общество и за начините и формите на солидарност в различните сфери на живот.

Националната кампания за отбелязване на 29 април, която Фондация Лале организира за четвърта поредна година има за цел да насърчи създаването на различни форми и практики, които провокират и се основават на солидарност между хората. Идеята е всяка местна общност да намери своя начин да изрази солидарността. Добрата новина е, че в много населени места 29 април е вече традиционен празник в календара на общини, читалища и граждански организации.

Назад