Развитие на казуса с финансирането на медицински изделияНазад

Преди повече от година, „Спаси, дари на“ и Български дарителски форум внесоха в  Министерство на здравеопазването няколко предложения за оптимизиране на разходите на Фонда за лечение на деца. Основната причина беше ограничителния таван на разходите, с което на практика фонда отказваше лечение на повечето деца, но и поради необходимост от въвеждане на мерки за по-ефективно функциониране на фонда. В резултат на съвместните усилия, скоро бяха налице впечатляващи успехи – лимитът за лечение беше отменен, бяха сключени споразумения с големи медицински центрове в Германия, Франция, Белгия и други страни от ЕС, като цените на медицинските услуги паднаха над два до три пъти, а в някои клиники дори до десет пъти. Спестените средства още преди края на годината се оказаха над 4 милиона лева.

Относно третото  предложение до ръководството на ЦФЛД (преминаване на заплащането от ЦФЛД към НЗОК на скъпоструващи медицински изделия, необходими при операции на деца с ортопедични и неврологични заболявания) е все по-наложително да се стигне до конкретно решение поради драстично увеличения брой на молби за финансиране за закупуване на импланти и медицински изделия, които формират близо 30% от разходите на фонда. Това усложнява в голяма степен работата на екипа на ЦФЛД и на Обществения съвет, но и е крайно нередно, защото става въпрос за лечение в България на здравноосигурени пациенти по съществуващи клинични пътеки. Основната функция на ЦФЛД не е за дофинансиране на необезпечени клинични пътеки, нито да се превръща в детска здравна каса. Фондът няма възможност, нито механизми да договаря и контролира цени и обеми на консумативи за хирургични интервенции, нещо което е в рутинната дейност на НЗОК.

Поради тази причина, на 1.10.2012 год., „Спаси, дари на“ и Български дарителски форум отправиха към МЗ и НЗОК предложение за среща относно промяна на източника на финансиране на медицински изделия, необходими при лечение на деца с ортопедични и неврологични заболявания. На последвалата работна среща (на 16 октомври) с Министерство на здравеопазването и ръководствата на НЗОК и ЦФЛД , беше дадено потвърждение, че НЗОК работи по решаване на проблема с медицинските изделия и е в процес на изготвяне на референтен списък, който ще даде възможност за уеднаквяване на цените на изделията и ще позволи планирането на такъв разход в бюджета на НЗОК. На 2.11.2012 г. ЦФЛД внесе в НЗОК официално предложението за преминаване на заплащането на скъпоструващи медицински изделия, необходими при операции на деца с ортопедични и неврологични заболявания. Очаква се в близките няколко дни отговора на НЗОК.

Тук може да видите:

Писмо на „Спаси, дари на“ и Български дарителски форум до МЗ, НЗОК и ЦФЛД

Отговор на МЗ

Назад