Кампанията „Поколенията – образи в огледалото” се провежда за втора година по повод 29 априлНазад

Кампанията „Поколенията – образи в огледалото” се провежда за втора година по повод 29 април от Дружеството за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода – ДРОПЛС във Враца.

Тази година тя е конкурс за добри идеи в подкрепа на активния живот на възрастните хора под заглавие ”По-справедливо и по-устойчиво бъдеще за всички поколения”. В конкурса могат да участват лишените от свобода от всички затвори в страната. Ще бъдат наградени три идеи, като те ще бъдат реализирани в три избрани общини в страната от доброволци на ДРОПЛС и партньори в периода юли 2012 – декември 2012. Екипите, създатели на идеите ще бъдат наградени с парични награди и включени в реализацията съобразно възможностите на техния правен статус и предложените от тях идеи.

Назад