БДФ с нов член на Управителния съветНазад

На 27-ми ноември БДФ проведе Общо събрание. То беше свикано, за да бъде избран нов член на УС на мястото на Илияна Николова, директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. На нейно място, с 15 гласа беше избрана Станимира Хаджимитова от  Български фонд за жените.

Илияна Николова се оттегля, защото заедно с Институт отворено общество – София, ръководената от нея организация ще администрира управлението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. в частта му за подкрепа на неправителствени организации.

По този начин ще се избегне потенциален конфликт на интереси, при евентуални кандидатури за финансиране на останалите членове на Форума.

Поздравяваме Станимира Хаджимитова като нов член на УС и й желаем успешна работа и вдъхновение!

 

Назад