БДФ проведе Годишното си общо събраниеНазад

То се състоя на 26- ти април във VIVACOM Art Hall при следния дневен ред:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2011 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на годишен финансов отчет за дейността на БДФ за 2011 г.

3. Представяне, обсъждане и гласуване на оперативен план за дейността на БДФ през 2012 г.

4. Представяне, обсъждане и гласуване на годишен бюджет за 2012 г.

5. Избор на двама нови члена на Управителния Съвет на БДФ.

В състава му бяха избрани Мануела Дюлгерова – Тотева от Аурубис – България и Симона Чаръкчиева – VIVACOM.

 

Назад