Залесяване на територии с нарушено екоравновесиеНазад

От 1 до 21 септември, NIVEA съвместно с Фондация Екообщност стартира инициатива за залесяване на територии с нарушено екоравновесие. Компанията кани хората в интернет да дарят своето виртуално листенце.
За всяко създадено листенце на сайта в рамките на поставената цел от 10 000 листенца NIVEA ще предоставя по 50 ст. Всеки може да създава виртуални Pure & Natural листенца, като целта е броят им да достигне 10 000.

Набраните средства ще бъдат разпределени за залесяване и съпътстващи дейности, с които да възстановят пострадали или унищожени от човешка дейност или природни бедствия гори, за възстановяване на крайречни гори или гори във влажни зони. Залесяванията ще се извършат с местни видове, характерни за естествената растителност на избраните места.

Назад