Доброволци на VIVACOM посещават БАЛИЗНазад

На 1 октомври, доброволци на VIVACOM Cares ще направят редовното си посещение в БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения) в гр. Плевен.

Инициативата е част от дългосрочната програма на VIVACOM Fund, която от 2010 г. всеки месец дарява материали и доброволен труд в подкрепа на децата, които посещават центъра.

Назад