УниКредит БулбанкНазад

УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България по размер на активите. Банката е безспорен лидер на пазара по депозити на клиенти, кредити и собствен капитал. Има около 230 филиала в цялата страна, 4000 служители и обслужва над един милион граждани, домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

Като отговорна и социално-ангажирана компания, УниКредит Булбанк активно участва в множество проекти, свързани с опазване на околната среда, образованието на младите хора, подкрепа на стойностни проекти в областта на изкуството, културата, спорта и дарителски инициативи.

Банката води последователна политика в полза на обществото като изгражда прозрачни и отговорни отношения с клиенти, партньори, служители и местни общности по отношение на инициативите, в които инвестира средства и време.

Мисията на УниКредит гласи: „Ние, хората от УниКредит, поемаме отговорност да работим в полза на своите клиенти. Като водеща европейска банка, ние се ангажираме да подкрепяме развитието на местните общности, където живеем и да бъдем предпочитано място за работа. Нашата цел е да постигаме отлични резултати и непрекъснато се стремим с нас да се работи лесно. Тези отговорности, които поемаме, ще ни позволят да създаваме дългосрочни ползи за своите акционери.“

Сайт на компанията

Назад