Календар със събитията на членовете на БДФ за майНазад

Всеки месец БДФ ви представя събитията, които отразяват социалната дейност на членовете на форума.

Събитията за месец май можете да разгледате по-долу:

Календар за месец май

Назад