Трета работна среща на фондация „Лале“Назад

На 28 ноември в София, Фондация Лале организира Трета работна среща на междуведомствената работна група от представители на правителствения и неправителствения сектор в България по проект „Изработване на национален координационен механизъм и стандарти за идентификация, защита и подкрепа на жени, жертви на домашно насилие“.

Целта на срещата е участниците да споделят практически опит и изводи от работата си през последните 2 години и да очертаят възможности за продължение, развитие и надграждане на разработените модели.

Назад