Програма „Дъга“ на ФРГИНазад

На 2 септември в община Велинград, с. Райново ще бъде представен проект от програма „Дъга” на ФРГИ – „Моят живот – моя отговорност” на Фондация „Социални практики в общността”.

Програмата подкрепя иновативни проекти, насочени към интеграцията и социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, както и отговорното родителстване и развитието на социални умения чрез активни дейности в местната общност.

Назад