Фондация УниКредит и фондация „Лале“ стартират съвместен проект, свързан с превенция на изоставянето на деца в домовеНазад

Фондация УниКредит ще предпазва от изоставяне деца в проблемни семейства благодарение на ангажираността на 2 250 служители на УниКредит Булбанк. Проектът „Вяра в семейството” ще бъде реализиран от българския партньор фондация „Лале”.

2 250 служители (56%) от служителите на УниКредит Булбанк се включиха в инициативата „Твоят избор, твоят проект” и повече от 970 са гласувалите за проекта на „Лале”. Така ще бъдат подпомогнати около 250 деца и техните семейства от 15 села в България.

Проектът цели запазване целостта на семействата в риск и предотвратяване на изоставянето на деца в институции и включва организирането на „фамилни срещи” в случаи на идентифицирани проблеми на деца и семействата им.

Стойността на проекта „Вяра в семейството” е 97 000 евро и те ще бъдат изцяло осигурени от Фондация УниКредит.

Фондацията ще финансира, макар и в по-малък размер, и двете неспечелили гласуването организации – Български червен кръст (предложил проект за изграждане на Гореща линия за психо-социална подкрепа) и Центъра за подкрепа на социалната интеграция Приоритети (предложил проект за изграждане на Бюро по труда за хора с увреждания).

Назад