Проект за насърчаване на доброволчеството в столицатаНазад

Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) представи проект на Статут за доброволчеството в областта на социалните услуги на територията на Столична община.

Целта на проекта е да популяризира въвеждането в общината на водещи европейски практики, свързани с доброволчеството и повишаването на капацитета на НПО и общинската администрация за предоставяне на социални услуги чрез използването на доброволци.

Предстои да се изработи план  за действие за създаването на доброволческа мрежа в сферата на предоставянето на социални услуги на територията на Столична община.

Конференцията се реализира в рамките на проект „Насърчаване на доброволчеството при предоставяне на социални услуги в Столична община“, подкрепен по Програма „Европа“ 2011 на Столична община и изпълняван от фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП).

Назад