Пощенска банка публикува първия български доклад за CSR и устойчиво развитие, изготвен в съответствие с международния стандарт G3 на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) и заверен от независим външен одиторНазад

Това е третият доклад за корпоративна социална отговорност, публикуван от финансовата институция.

За удостоверяване на надеждността на оповестените данни Пощенска банка си партнира с независимия одитор „Крестън БулМар“, който извърши преглед на основната информация, представена в доклада, съгласно принципите и критериите на АА1000 AS (2008) – международен стандарт за одит на отчети за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Потвърждаването на информацията, представена в отчета, от трета, независима страна е допълнителна гаранция за нейната достоверност и надеждност и отново изразява желанието на банката да бъде максимално открита и прозрачна по отношение на въздействието си върху околната среда, икономиката и обществото като цяло.

В доклада за първи път се представя цялостна рамка за корпоративна отговорност на компанията, чрез която се цели да се постигне устойчиво бъдещо развитие. Докладът е фокусиран върху няколко области, които Пощенска банка счита за основополагащи за своя бизнес, а именно – взаимоотношенията с клиенти, служители, акционери и доставчици, както и поетите ангажименти към околната среда и обществото, в което работи.

 Докладът на банката е достъпен и онлайн на: http://www.postbank.bg/TransformationService.asmx/XHTML?strXML=/bg-BG/about/Sponsorship/09CSRreport/

 

Назад