Обединена българска банкаНазад

Вече близо 25 години ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност с акцент върху изкуството, науката, историческото наследство, спорта за деца и подкрепата за уязвимите членове на обществото.

ОББ поддържа и развива устойчива политика на корпоративна социална отговорност като част от активния си ангажимент към обществото, неговите членове, неговата история и бъдеще.

Цялостната ни стратегия в сферата на корпоративната социална отговорност е насочена към няколко основни линии на подкрепа, тясно обвързани със съхраняването на обществените устои в исторически и културен план, с поощряването на иновативните изяви в изкуството и науката, с подкрепата за спорта и активния начин на живот и не на последно място – с отговорността към уязвимите членове на обществото.

Обединена българска банка развива дългосрочни програми в подкрепа на културата, изкуството и спорта като част от политиката си за корпоративна социална отговорност.

Подкрепа на изкуството: ОББ е дългосрочен партньор и меценат на знакови фестивали в България – Аполония, Мартенски музикални дни, Варненско театрално лято, Сцена на кръстопът и др. През годините Банката активно подкрепя и налагането на сцената на млади артисти чрез партньорството си с Националната академия за театрално и филмово изкуство.

Подкрепа за културно-историческото наследство и науката: ОББ подава ръка и на значими археологически проекти и е устойчив партньор на един от най-старите музеи за естествени науки в България – Националния природонаучен музей.

Подкрепа за спорта: Спортната линия на ОББ се изразява в подкрепа на спортни прояви за деца и младежи.

 

 

Назад