Фондация ОАКНазад

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

Фондация „Оук“ е официално създадена през 1983 година. От създаването си, Фондация „Оук“ е подкрепила над 2700 проекта на организации с нестопанска цел по целия свят.  Седалището на Фондация  „Оук“ е в Женева, Швейцария и има офиси в осем други държави: Белиз, България, Дания, Етиопия, Индия, Великобритания, САЩ и Зимбабве.

Първите две програми на фондацията са – Програмата за опазване на околната среда и Програмата за противодействие на злоупотребата с деца. Следват четири други важни програми – Подслон и безнадзорност, Международната програма за права на човека, Програмата, свързана с правата на жените и Програма за деца със специфични образователни потребности. Съществува и Програма за специалните интереси, чрез която се финансират медицински изследвания и редица други инициативи, представляващи интерес за членовете на Борда и непопадащи в обхвата на другите програми, както и две национални програми – в Дания и в Зимбабве.

Повече информация за работата на фондацията, може да откриете на сайта на фондацията.

Назад