Фондация ОУКНазад

Фондация Оук насочва своите ресурси към решаване на глобални, социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

Фондация Оук е официално създадена през 1983 година. От създаването си, фондацията е подкрепила над 4000 проекта на организации по целия свят. Седалището на Фондация Оук е в Женева, Швейцария и има офиси в шест други държави: България, Дания, Индия, Великобритания, САЩ и Зимбабве.

Днес Фондацията има 11 програми. Основните от тях са: Програмата за опазване на околната среда, Програмата за превенция на секуално насилие над деца, Подслон и бездомност, Международната програма за права на човека, Програмата, свързана с правата на жените и Програмата за деца със специфични образователни потребности. Съществува и Програма за специалните интереси, чрез която се финансират инициативи, представляващи интерес за членовете на Борда и непопадащи в обхвата на другите програми. Има и четири национални програми – в Бразилия, Дания, Индия и Зимбабве.

Повече информация може да откриете на сайта на фондацията.

Назад