На 13 май новият Управителен съвет на БДФ избра и своя нов председател – Людмил Каравасилев от ОББ.Назад

БДФ е с нов Управителен съвет и нов председател на УС.

Членовете на УС на БДФ, избрани от Общото събрание на Форума са:

1.Людмил Каравасилев, Обединена Българска Банка, Председател

2.Алексей Христов – Американска фондация за България;

3. Анелия Мирчева – Първа инвестиционна банка;

4. Елица Баракова – Фондация Помощ за благотворителността в България;

5. Илияна Николова – Фондация Работилница за граждански инициативи;

6. Светлозар Петров – Job Tiger;

7. Стойко Петков – фондация “Благотворител”.

Назад