Фондация “Лале” раздаде за 6-та поредна година награди на най-добрите проекти в социалната сфераНазад

Тържествената церемония по обявяване на наградите Проект на Годината 2010 се състоя на 28 март.

Най-добрите сред тях бяха отличени от жури в състав Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); Севда Шишманова, Програмен директор на Българска Национална Телевизия; Даниела Петкова, Главен изпълнителен директор на Пенсионно осигурителна компания „Доверие“; Н.ПР. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия; Ани Захариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.

В Проект на годината 2010 спечелиха:

Сдружение “Майки срещу дрогата” – Пловдив, чиято цел е създаване на родителски групи – клонове на сдружението в страната и основаване на национално обединение на родителите срещу наркотиците.

Институт за детско психично здраве и развитие – стреми се да осигури постоянна професионална помощ за децата с аутизъм и дислексия и тяхната успешна интеграция в обществотоЗаеми за подобряване на жилищната среда на семействата с ниски доходи – партньорства в действие*, чиято цел е да осигури на семейства с ниски доходи и в риск от маргинализация възможност да подобрят жилищните си условия.

Наградата е изработена от скулптура Георги Чапкънов.

Назад