Мобилтел ЕАДНазад

МобилтелЕАД, част от Телеком Аустриа Груп, е водеща компания на пазара на телекомуникации в България с 20 години история. Телекомът предоставя фиксирани и мобилни гласови услуги, интернет и телевизия през оптична и сателитна свързаност на над 4 милиона клиенти.

Мтел има важна роля като двигател на икономиката и обществото в Българияс инвестиции от над 3,5 милиарда лева от основаването на компанията през 1994 година, както и чрез своята последователна политика за корпоративна социална отговорност. Телекомът е сред най-големите дарители в страната. Компанията подкрепя редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта.

Създаден като мобилен оператор преди 20 години, днес Мтел е цялостен телеком доставчик. Първите заявки, че иска да е повече от мобилен оператор, компанията прави през 2008 година, когато навлиза на фиксирания пазар с оферти за фиксиран телефон. През 2010 година Мобилтел ЕАД обявява решението си да придобие 100% от два от операторите на високоскоростни фиксирани мрежи в България – Спектър Нет АД и Мегалан Нетуърк ООД. През януари следващата година придобиването е факт. Придобиването на двете компании е продължение на последователната стратегия на Мтел да се превърне в интегриран доставчик на цялостни телекомуникационни решения – високоскоростен интернет, телевизия, фиксирана и мобилна мрежа. Стъпката е стратегическа за компанията, която започва една от най-големите инвестиционни програми и открива възможност за бързо развитие на оптичната инфраструктура в България. Стъпката е от полза не само за телеком сектора, но и за развитието на конкуретноспособността на цялата икономика.

От 2012 година компанията е с нов бранд, който представя новата й философия и отразява нейната стратегия за позициониране като телеком, предоставящ цялостни решения, работещ близко до клиентите и улесняващ тяхното ежедневие. През 2014 година Мтел представя своето ново мото „Ти водиш“, чрез което заявява пред своите клиенти, че ще продължава да е предпочитаният от тях телеком, който предоставя най-добрите технологии, но те имат свободата да избират кога и как да ги ползват. Това послание е подкрепено от ценностите, на които се основава марката Мтел и които служителите прилагат в еждневната си работа – лидерство, без усилие и честна игра.

През последните години Мтел активно инвестира в развитие на своята инфраструктура. Компанията първа в България усъвършенства своята мобилна мрежа с технология, позволяваща скорост на пренос на данни до 21 мегабита в секунда. В момента цялата 3G мрежа на Мтел поддържа тази скорост.

През 2010 година Мобилтел демонстрация за пръв път най-високата скорост за мобилен пренос на данни през 3G мрежа – 42 мегабита в секунда. Към момента градовете с налична скорост от 42 мегабита в секунда са близо 300. Мтел е телкомът, който първи в страната демонстрира скоростта за пренос на данни при използване на услуги по стандарт LTE.

Четири поредни години – 2011, 2012, 2013 и 2014 година, германската компания за контрол на качеството на мобилните оператори NET CHECK сертифицира Мтел като оператор с „Най-бърза 3G мрежа в България”. Данните са получени след независимо измерване в няколко от най-големите български градове. От септември 2014 година Мтел покрива цялата страна със сателитна телевизия (DTH).

Към началото на 2015 година телекомът покрива с фиксираната си мрежа над 1 милион домакинства, а амбицията на компанията е да развие броудбанд услугите в страната до нива, съответстващи на световните.

Като отговорна компания Мтел не само инвестира в развитието на нови технологии, но също така работи за устойчиво партньорство с държавата и бизнеса. Телекомът гледа на своята корпоративната социалната отговорност не като еднократен акт, а като процес, в който бизнесът демострира отношение към обществото и допринася за неговото развитие. Компанията участва в инициативи и проекти за развитие на обществото, отговорна е към своите клиенти и служители, подкрепя проекти за опазване на околната среда.

Част от усилията на компанията за развитие на обществото е проектът в подкрепа на приемната грижа в България „Приеми бъдещето”, който Мтел реализира успешно вече няколко поредни години. Своя принос за опазване на природата Мтел оказва чрез програмата Мтел еко грант, по която се реализират малки, но стойностни „зелени” проекти на неправителствени организации.

Други социални каузи, които Мтел подкрепя от години, са: осиноновеното от компанията семейство от SOS Детски селища България и фондация „Очи на четири лапи”.

Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

Назад