М-Тел обявява социалния си проект „Приеми дете. Създай бъдеще”Назад

Проектът е в подкрепа на приемната грижа в България.

Негови партньори са Национална мрежа за децата (НМД) , Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Български дарителски форум (БДФ) и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

В рамките на инициативата Мобилтел ЕАД и НМД поемат ангажимента да организират национална информационна кампания за популяризиране на приемното родителство, а операторът се включва и с ежемесечна финансова подкрепа на 100 нови приемни семейства за период от една година.

Идеята на тази инициатива е да подпомогне развитието на приемната грижа и да предотвратява изоставянето на деца в социални институции.

Събитието по обявяването на проекта ще се състои на 21 декември, от 11.30 ч. в Националния археологически музей – София.

 

Назад