Липсва прозрачност при държавното финансиране за НПО сектораНазад

Това установи проучване на Български център по нестопанско право, представено на 24 март в София.

Изследването е съвместно с партньорски организации – Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Център за приобщаващо образование и Център за независим живот.

Резултатите от Оценката на механизма за разпределяне на средства от бюджета, предназначени за юридически лица с нестопанска цел, показват сериозни проблеми при бюджетното финансиране на НПО, сред които са липсата на адекватна правителствена политика по отношение на финансирането на НПО и недостатъчната прозрачност на механизмите за оценка и контрол на изразходваните средства.

Включени са и препоръки, които могат да доведат до по-ефективно и адекватно разпределение на бюджетните средства, насочени към сектора.

Оценката можете да видите от връзката по-долу:

Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България

Назад